Med håbet om at finde det frie, meningsfulde og nærværende liv er vi, Andy og Marianne, flyttet hjem til Mariannes barndomshjem, Søagergård, for at blive selvforsynende og leve af og på naturens og dyrenes præmisser. I de sidste 10-15 år har vi boet i London, hvor det hurtige liv og karriere var det der fyldte. Vi er nu klar til et nyt kapital med nærvær og den friske luft på landet, hvor der er frihed, tid og plads til kreativitet, eventyr og kontinuerligt fokus på tilegne os ny viden og lære mere. Vi søger at gøre vores hverdag meningsfuld, både helt individuelt og i et større perspektiv. Vi har interesseret os for holistisk management og små-skala jordbrug over længere tid, og det er selvfølgelig også derfor at vores fokus er på at skabe en værdibaseret produktion af råvarer.

Et alternativ fødevare-producent

Vi er et alternativ til de store landbrugsproducenter.

Et alternativ hvor der er fokus på dyrenes naturlige instinkter, hvor alle dyr lever det mest naturlige liv og bliver behandlet med respekt og taknemmelighed.

Et alternativ hvor der er fokus på hvordan vi kan samarbejde med naturen om at lave bedre, lokale råvarer.

Et alternativ hvor vi genopbygger biodiversitet og mangfoldighed i jordbruget og naturen.

For at komme dertil, er det helt essentiel at vi er regenerative og finder cirkulære løsninger i vores jordbrug. Alle vores dyr og planter har derfor mindst to funktioner, og gerne mange flere.

Tid er en vigtig ingrediens i det regenerative. Det er det hele værd når vi ved at vores produktion af råvarer ikke skader jorden eller vores dyr, men er med til at forbedre miljøet og naturen.

Om vores dyrevelfærd

Vores mission

Vores mission er at producere fødevarer af høj kvalitet samtidig med at vi opbygger jordens frugtbarhed og forbedre miljøet og naturen omkring os.

Vi vil inspirere andre til at interessere sig for hvordan deres fødevarer bliver produceret og opbygge tætte relationer i lokalsamfundet.

Vi vil skabe større forståelse for nødvendigheden af at vi ændrer vores fødevareindustrien i Danmark.

Vores produkter

Om Søagergård

Søagergård er et regenerativt småskala-jordbrug på lidt under 10 hektar hvor vi i samarbejde med dyr og planter lader deres naturlige indvirkning på jorden skabe øget biodiversitet, fastholdelse af vand og næringsstoffer til planterne og sundere afgrøder ved bl.a. at hive CO2 ud af atmosfæren og lagre den som livgivende kulstof i jorden.

Tilmed nyhedsbrev