Viarbejder sammen med vores dyr som ingen andre i Danmark

Som du forhåbentlig kan se fra det nedenstående, så synes vi ikke de økologiske standarder er gode nok i forhold til både dyrevelfærd og nærmiljøet. Vi har derfor valgt ikke at blive økologisk certificeret. Da vores landbrug stadigvæk skal klassificeres af staten, så er vi blevet tildelt klassificering “friland”.

Søagergårds høns

 • 350 høns
 • 100% udendørs. Adgang til mobilt hønsehus og polytunnel i vinteren
 • Fodres med 100% økologisk uden soja
 • Hønsene bliver typisk 2.5 år, hvoraf de lægger æg i 2 år

Minimumstandarderne for Hønsehold i Danmark og på Søagergård:

Søagergårds grise

 • 3 avlssøer, 1 orne
 • 16-24 små grise/året
 • 100% udendørs i skovområde
 • Fodres med 100% økologisk foder og restprodukter uden soja
 • Soen bliver typisk 6-7 år (hvorimod avls søer i industrien bliver 2-3 år)

Minimumstandarderne for Grisehold i Danmark og på Søagergård:

Søagergårds køer

 • 2 Jersey køer og deres kalve
 • 100% udendørs med adgang til mobilt kohus
 • Fodres med 100% græs, usprøjtet hø og wrap (plus lidt økologisk melasse under malkning)
 • Køerne bliver typisk 10-14 år gamle (hvorimod mælkekøer i industrien bliver 5 år)

Minimumstandarderne for kvæghold i Danmark og på Søagergård:

Om Søagergård

Søagergård er et regenerativt småskala-jordbrug på lidt under 10 hektar hvor vi i samarbejde med dyr og planter lader deres naturlige indvirkning på jorden skabe øget biodiversitet, fastholdelse af vand og næringsstoffer til planterne og sundere afgrøder ved bl.a. at hive CO2 ud af atmosfæren og lagre den som livgivende kulstof i jorden.